17.10.2017 r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

11 października 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 17 października 2017 r. o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Miasta Radomsko z łotewskim Miastem Olaine.
3. Sprawozdanie z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit