18.10.2017 r. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

11 października 2017


Uprzejmie zapraszam na
XLIV Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
18 października 2017 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Radomsko w latach 2018 – 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu wspierania budownictwa jednorodzinnego w Radomsku pn. „Działka na start”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Miasta Radomsko z łotewskim Miastem Olaine.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XI/62/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radomsku do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku.
9. Informacja Prezydenta Miasta o oświadczeniach majątkowych.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 14 września 2017 r. do dnia 6 października 2017 r.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek