200 tysięcy złotych dotacji na edukację ekologiczną

6 sierpnia 2019


Miasto Radomsko jak co roku otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach.

Tym razem dotacja dla Radomska na rok szkolny 2019/2020 wyniesie łącznie blisko 200 tys. zł na działania związane z ekologią, będą to m.in. eko warsztaty, konkursy, zakup pomocy naukowych, wycieczki o charakterze ekologicznym, zajęcia poruszające problematykę zanieczyszczeń powietrza, racjonalizacji gospodarki odpadami i zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych.

W ramach dotacji zrealizowane zostaną projekty w następujących placówkach radomszczańskich:

- Publiczne Przedszkole nr 1 - dotacja 35 000,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 3 - dotacja 27 019,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 6 - dotacja 21 227,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 9 - dotacja 29 438,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 10 - dotacja 31 339,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 - dotacja 30 422,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 - dotacja 15 271,00 zł