21.12.2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

16 grudnia 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 21 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pisma PGK Sp. z o.o. z dnia 02.12.2016 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Radomska ze środków pochodzących z POIiŚ 2007 – 2013, pożyczek udzielonych z WFOŚiGW w Łodzi, aportu finansowego z UM Radomska i środków własnych spółki.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka