2,5 miliona dla Radomska na ograniczenie niskiej emisji. To już pewne

18 lipca 2017


Radomsko otrzyma dwa i pół miliona złotych dofinansowania na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Rada Nadzorcza WFOŚiGW przychyliła się do złożonego wniosku o dofinansowanie.

Miasto Radomsko przystąpiło do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do połowy marca zebrano ponad 400 deklaracji od mieszkańców, którzy chcą wymienić przestarzałe piece. Weryfikację przeszło 371 wniosków.

Wniosek miasta o pieniądze przeznaczone na wymianę pieców został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz skierowany na posiedzenie Rady Nadzorczej WFOŚiGW. Ta przychyliła się do wniosku o dofinansowanie dla Radomska.

Kwota dotacji to 2 521 501,00 zł

Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na zadanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.