25.10.2019 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

22 października 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. o godz. 12:00
w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Radomska uwzględniając drogi Krajowe i Powiatowe.
2. Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Paweł Kałdoński