25.10.2019 r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

22 października 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. o godz. 11:00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
2. Sprawozdanie z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 r.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit