25.10.2019 r. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

23 października 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. o godz. 14:00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie petycji z dnia 23 września 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14 października 2019 r.) w sprawie podjęcia działań skutkujących zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy miejscowościami położonymi wzdłuż linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrkowskim i radomszczańskim a Łodzią Fabryczną.
2. Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Piotr Lisowski