27.06.2019 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

19 czerwca 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu:

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 9:00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Radomsku o stanie bezpieczeństwa miasta Radomska za 2018 r.

  2. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomsku oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku.

  6. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji

Paweł Kałdoński