27.06.2019 r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

19 czerwca 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu:

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 11:30

w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Radomsko pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska.

  4. Przedstawienie informacji z działu 6. „Edukacja” oraz 7. „Kultura, turystyka, sport, rekreacja” Raportu o stanie Miasta Radomska.

  5. Informacja dotycząca liczby dzieci korzystających z prywatnych żłobków oraz przedszkoli w Radomsku w 2018 r.

  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Paweł Pichit