27.1.2020 r. posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

22 stycznia 2020


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr LVII/489/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 września 2014 r.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
3. Plan pracy Komisji na rok 2020.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji        
Jacek Gębicz