28.1.2020 r. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

22 stycznia 2020


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 28 stycznia 2020 r. o godz. 11:30 w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku za 2019 rok.
2. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku na 2020 rok.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji

Paweł Kałdoński