28.1.2020 r. posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

22 stycznia 2020


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2020.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku za 2019 rok.
4. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku na 2020 rok.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit

Uprzejmie zapraszam na posiedzenieKomisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu:

28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2020.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku za 2019 rok.

  4. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku na 2020 rok.

  5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

 

Paweł Pichit