28.1.2020 r. posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

22 stycznia 2020


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta przesłanej przez Ministerstwo Klimatu Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 13 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 grudnia 2019 r.)
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku za 2019 rok.
3. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku na 2020 r.
4. Sprawy różne.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Dorota Sujka