28.12.2016 r. Komisja Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

28 grudnia 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się  w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 12:30  w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja TBS Sp. z o.o. na temat realizacji listy osób wnioskujących o przyznanie lokalu mieszkalnego, stworzonej przez społeczną komisję mieszkaniową.
2.Informacja TBS Sp. z o.o. o ilości i stanu miejskich zasobach mieszkaniowych.
3.Informacje dotyczące czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do lekarzy specjalistów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
4.Informacje nt. działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.Sprawy różne.
6.Zapoznanie się z funkcjonowaniem nowo otwartych Oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Radomsku – wizja lokalna.
7.Zapoznanie się z działalnością Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Powiatowym w Radomsku – wizja lokalna.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Gębicz