29.1.2020 r. posiedzenie Komisji Budżetowej

22 stycznia 2020


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 8:00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2020.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku za 2019 rok.
3. Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku na 2020 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka