3 miliony złotych dofinansowania na rozbudowę ul. Spacerowej

21 maja 2019


Miasto Radomsko pozyskało 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ulicy Spacerowej w Radomsku. Jest to maksymalna możliwa kwota dofinansowania. Trwa procedura przetargowa, wpłynęły trzy oferty, które obecne są analizowane.

 Do Urzędu Miasta Radomsko wpłynęły oferty następujących wykonawców:

 1. Konsorcjum Firm: 1.  Lider konsorcjum: FIBA s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński Stobiecko Szlacheckie 158 97-561 Ładzice 2. Partner konsorcjum: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów. Cena brutto: 8 311 266,41 zł.

 2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków. Cena brutto: 12 318 544,87 zł.

 3. DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa. Cena brutto: 8 162 767,49zł.

Przebudowa ulicy Spacerowej obejmuje przede wszystkim wykonanie nowej jezdni, chodników z kostki betonowej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zjazdów do przyległych z ul. Spacerową nieruchomości oraz poboczy z kruszywa. Będzie też nowe oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.