30 lat samorzadu, 30 lat rozwoju

27 maja 2020


30 lat temu mieszkańcy miast i miasteczek oraz małych wiejskich społeczności po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowali w pełni nieskrępowany sposób o przyszłości Polski. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze po wojnie w pełni wolne wybory samorządowe, które zmieniły nasz kraj.


- Od trzech dekad mamy rzeczywisty wpływ na rozwój swoich małych ojczyzn, wybieramy lokalne władze, decydujemy o kierunku rozwoju miasta czy powiatu. Polskie samorządy i ich mieszkańcy, także radomszczanie, zdali egzamin, polskie regiony, miasta, czy wreszcie nasze Radomsko zmieniają swoje oblicze - uważa Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

Sami decydujemy

Samorząd czyli samo – rządzenie, to rozwiązywanie spraw przez zaintersowanych, ale też ponoszenie za nie odpowiedzialności. Najważniejszą jego funkcją jest decentralizacja władzy państwowej i przesunięcie jej bliżej obywateli, tak aby usprawnić działanie władz i jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

- Dzięki decyzjom podejmowanym na samym dole, radomszczanie realnie odczuli poprawę jakości życia, zaczęli się bardziej identyfikować z Radomskiem, zauważyli, że - wbrew obiegowym opiniom – nasze miasto wcale nie jest brzydkie i niaetrakcyjne, a rozwija się i powstają w nim nowe miejsca pracy - dodaje prezydent.

Oczywiście władze samorządowe w Polsce borykają się też z licznymi problemami. Szczególnie trudna jest sytuacja związana z epidemią coronawirusa. Mimo to samorządy oferują pomoc swoim mieszkańcom i przedsiębiorcom. Często reagują najszybciej, bo najlepiej wiedzą, jakie są lokalne potrzeby. 

- Kupiliśmy maseczki, które zostały dostarczone przez wolontariuszy do skrzynek pocztowych radomszczan, przygotowaliśmy program pomocy dla lokalnych firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii, wydłużyliśmy terminy płatności rat podatku od nieruchomości oraz wprowadziliśmy możliwość zwolnienia z tego podatku dla małych i mikro przedsiębiorców - wylicza Jarosław Ferenc.

Trzy dekady samorządności

Rok 2020 jest szczególnie istotny dla samorządu terytorialnego w Polsce. Obchodzimy 30. rocznicę jego odrodzenia - uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym 8 marca 1990 r. i przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów do rad gmin 27 maja 1990 r. To początek budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację mieszkańców i danie im możliwości współdecydowania o małej ojczyźnie. Po 1990 roku mieszkańcy poczuli, że mają wpływ na decyzje władz, że mogą współuczestniczyć w planowaniu inwestycji i zadań do wykonania w mieście. W ciągu minionych 30 lat lokalne społeczności zyskały jeszcze więcej możliwości. Przykładem jest chociażby stworzenie inicjatyw obywatelskich,  przeprowadzane w różnych sprawach konsultacje społeczne czy powszechnie już od kilku lat prężnie działający, także w Radomsku - budżet obywatelski.

Naturalnymi partnerami do działania dla władz samorządowych są organizacje pozarządowe. W Radomsku powstały też liczne organy doradcze Prezydenta i Rady Miejskiej, np.: Rada Sportu, Rada Seniorów czy Młodzieżowa Rada Miasta, które składają się z przedstawicieli mieszkańców w różnym wieku, wywodzących się spośród różnych środowisk społecznych. Decentralizacja władzy państwowej i powstanie samorządu terytorialnego wyzwoliła uśpioną kreatywność Polaków, gospodarność, pracowitość i mądry lokalny patriotyzm.

Od 2004 roku, czyli od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej władze samorządowe mogą pozyskiwać środki zewnętrzne na sfinansowanie wielu cennych inicjatyw i dużych inwestycji, które wpływają na rozwój i rozbudowę miasta. Dzięki tym inwestycjom miasto zyskało na swoim wizerunku i atrakcyjności. Stało się przyjazne dla mieszkańców oraz otwarte dla gości.

Niestety nie brakuje tez problemów. Wspomniana epidemia koronawirusa, to sytuacja, której nie można było przewidzieć, a która znacząco wpłynie na kondycję finansową miast i gmin w bieżącym roku. Są też sytuacje bardziej przewidywalne, jak choćby obciążanie samorządów kosztami zadań, które są narzucane przez administrację państwową. Tym problemom trzeba stawić czoło i szukać rozsądnych rozwiązań opartych na szerokim dialogu, wzajemnym porozumieniu, zrozumieniu i wsparciu. Bo jeśli możliwa jest zgoda na poziomie samorzadów, tak samo możliwe jest wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw dla dobra pańtwa i dla dobra lokalnych społeczności.

 Mat. własne/ZMP