31 tysięcy złotych dotacji dla PSP nr 3

28 sierpnia 2018


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 31.200 zł dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środki pochodzą z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Wniosek o dofinansowanie wraz z kosztorysem został złożony przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomsko. O przyznanie dotacji mogły ubiegać się szkoły podstawowe, które nie wchodziły w skład Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych, a tym samy nie prowadziły zajęć z przedmiotów takich jak geografia, fizyka, chemia czy biologia.

W ramach dotacji zakupione zostaną m.in.:

- mapy ścienne i tradycyjne,

- materiały edukacyjne na płytach DVD i audiobookach,

- modele anatomiczne,

- gry doświadczalne,

- narzędzia pomiarowe,

- akcesoria do eksperymentów chemicznych.