3,7 miliona dofinansowania na modernizację MDK

10 kwietnia 2019


Miasto Radomsko otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”.

Zakres prac na łączną kwotę niespełna 5,5 mln zł obejmuje przebudowę pomieszczeń piwnicznych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku na funkcje użyteczności publicznej, łącznie z instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami budowlanymi, windą dla osób niepełnosprawnych oraz zakupem wyposażenia. Miasto na realizację projektu rewitalizacyjnego w tym zakresie otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.723.764,20 zł.

Projekt ten został złożony przez Miasto Radomsko we wrześniu 2017 roku w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.