6,5 km dróg doczeka się nowych nakładek asfaltowych

9 maja 2017


Długa i uciążliwa zima spowodowała znaczne zniszczenia nawierzchni dróg asfaltowych. Obecnie trwa naprawa ubytków, a już od czerwca ruszą prace przy wykonaniu nakładek asfaltowych na 15 drogach miejskich. W sumie zostanie wykonane 6,5 km nowych nakładek. W obecnym budżecie miasta na drogi przeznaczono rekordową kwotę 1 mln 200 tys. złotych.

4 maja 2017 r. została podpisana umowa w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Radomska w 2017 r. z firmą „DROMOST” J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska- Maćkowiak.
Z chwilą podpisania umowy wykonawca skierował ekipy remontowe na teren miasta, w miejsca, gdzie wymagane są najpilniejsze interwencje. Na administrowanych przez Prezydenta Miasta Radomsko drogach pracują obecnie 4 ekipy remontowe, wykonując naprawy przy pomocy masy bitumicznej (remont poprzez wycinanie łat poprzez frezowanie w miejscach występowania ubytków, wypełnienie masą mineralno-bitumiczną i oblanie łaty) oraz remontera typu Patcher.
Przeprowadzono naprawę między innymi ulicy Reymonta poprzez frezowanie ubytków i wypełnienie asfaltem, wraz z oblaniem uszczelniaczem.
W ciągu ostatnich dwóch dni naprawiono przy pomocy urządzenia typu Patcher 5 dróg – Starowiejska BIS, Jałowcowa, Strzałkowska, Kolbe, PCK.

Mimo dużej ilości ubytków na ulicy Spacerowej naprawy wykonano bez konieczności wyłączenia drogi dla ruchu kołowego. Ze względu na stan nawierzchni, wykonano uzupełnienie ubytków masą bez prowadzenia wycinania ubytków, co jest tańszą technologia naprawy, usprawiedliwioną faktem, że ulica Spacerowa będzie gruntownie przebudowywana w ramach inwestycji. Na wyraźne żądanie mieszkańców ulicy Spacerowej został wykonany remont w stanie wyższej konieczności. W podobny sposób na przełomie lutego, przy znacznie gorszych warunkach atmosferycznych zostały naprawione nawierzchnie ulic tj. Bugaj, Armii Krajowej, gdzie do dnia dzisiejszego nie odnotowano wystąpienia ubytków spowodowanych „niewłaściwym” sposobem naprawy.

 - Jeżeli się okaże, że ubytki w ciągu miesiąca czy dwóch powstaną na nowo wykonawca, zgodnie z jego zapewnieniam, dokona ich naprawy nieodpłatnie - zapewnia prezydent Jarosław Ferenc.

W podobny sposób będzie naprawiana nawierzchnia ulicy Prusa, taki sposób naprawy jest celowy i usprawiedliwiony z ekonomicznego punktu widzenia dlatego, że na tych nawierzchniach  planowane jest wykonanie nakładek asfaltowych.  
Dotychczas obowiązywała umowa na naprawy podpisana w styczniu 2017 r. z firmą Domax z Boronowa opiewająca na ponad 350 tyś złotych, gdzie wykonywano remonty między innymi ulic Sienkiewicza, Ogrodowej, Architektów, Chopina, Tysiąclecia, Joselewicza, Armii Krajowej, Wilsona, Stodolnej, Młodzowskiej, Kraszewskiego, Norwida, Krzywej, Leszka Czarnego obok MOSiR, Grodzkiej, Batorego poprzez frezowanie występujących ubytków, jak również spękań, stosując technologię powiększonych łat, umożliwiającą uzyskanie naprawy dającej znacznie dłuższy okres użytkowania takiej nawierzchni.

Jednak ciężka zima, duże wahania temperatur, duża częstotliwość przechodzenia temperatury w ciągu doby przez zero, która w naszych warunkach klimatycznych jest najbardziej destrukcyjna dla nawierzchni asfaltowych, spowodowała znaczne zniszczenia infrastruktury drogowej. Wykonano remonty wielu ulic, jednakże skończyły się środki finansowane przeznaczone na ten cel, z tego powodu zarządca dróg gminnych został zobowiązany do wyłonienia zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawcy, który będzie przeprowadzał naprawy.
Należy również  wskazać, że obecnie zagospodarowane fundusze zostaną przekazane na wykonanie remontów bieżących, jak również na wykonanie dodatkowo w ramach funduszu remontowego 14 nakładek na terenie miasta :

 • Prusa od 11-ego Listopada do Brzeźnickiej,
 • Orląt Lwowskich od Kukuczki,
 • Górnickiego od torów kolejowych do końca zabudowań,
 • Słonimskiego/Źródlana do posesji nr 14,
 • Bugaj od ZSE do Staszica,
 • Leśna,
 • Krzywoustego całość, 
 • Północna od Ks. Kościowa do Gołębiej, 
 • Wiśniowa cała,
 • Armii Krajowej od Fabianiego do końca,
 • Reymonta od Warszyca do mostku na Radomce,
 • Strzałkowska od Strażackiej do granicy,
 • Ładna od Owocowej 150 m.

Dodatkowo wraz z PGK po robotach instalacyjnych zostaną wykonane nakładki na ulicach: Ściegiennego i Hubala.

- Środki, które zostaną zaoszczędzone w przyszłym roku, będą przeznaczone na wykonanie kolejnych nakładek na miejskich drogach - wyjaśnia wiceprezydent Jacek Belka. - Szykujemy już listę z drogami, które wymagają nowych nakładek na kolejny rok, tak aby jak najszybciej powstał harmonogram wykonania kolejnych robót - dodaje.

Warto podkreślić, że stworzona lista została wypracowana dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz miasta, pracowników Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, radnych miejskich oraz mieszkańców.

Obecnie miasto dokonało zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Radomsku zamiaru wykonania w/w nakładek asfaltowych. Jeżeli wskazany organ nie wniesie zastrzeżeń, na początku czerwca rozpocznie się systematyczne wykonywanie powyższych nakładek.

Natomiast na naprawę dróg o nawierzchni nieutwardzonej przeznaczono kwotę 438 tys złotych. Do tej pory wykonano naprawy na 15 drogach. 12 czeka na wykonanie.