77. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 2019


Prezydent Jarosław Ferenc wraz z wiceprezydent Małgorzatą Kańską-Kipigroch, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Radomsku Rafałem Dębskim oraz kombatantami złożyli kwiaty z okazji 77. rocznicy powstania Armii Krajowej.

Armia Krajowa uważana za największą podziemną organizację wojskową, prowadzącą działalność w okupowanej Europie powstała 14 lutego 1942 roku.

Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej  na Armię Krajową było istotnym aktem politycznym, miało także wymiar symboliczny. Wyraźnie ukazywało, że istnieją trzy części Polskich Sił Zbrojnych: Armia Polska na Zachodzie, Armia Polska w ZSRS i Armia Krajowa, z których ta ostatnia najintensywniej prowadziła ówcześnie walkę zbrojną. Można więc powiedzieć, że wydany w lutym 1942 r. rozkaz był niejako usankcjonowaniem istniejącej sytuacji. Żołnierze podziemia czuli się bardziej żołnierzami podziemnej armii niż członkami konspiracyjnego związku czy służby. Nazwa ta, według nich, zdecydowanie bardziej wiarygodnie określała ich działalność. (źródło IPN)