Na ulicy Stolarzy powstaje 400 metrów nowej jezdni. Obecnie układane są warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonano też chodnik dla pieszych oraz instalacje sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz elektrycznej.

Inwestycja pozwoli usprawnić komunikację na radomszczańskiej strefie, uatrakcyjni ją dla potencjalnych inwestorów oraz umożliwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych. Prace na ulicy Stolarzy obejmują również wykonanie oświetlenia ulicznego i placu do zawracania dla samochodów ciężarowych.

Rozbudowę wykonuje firma „POZIOM”, za blisko 1.750.000,00 zł. Na jej realizację Miasto Radomsko pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

ciag feprreg rrp lodz ueefrr