Image

Radomsko wspólnie z Bełchatowem i Piotrkowem Trybunalskim tworzą jeden z czterech Miejskich Obszarów Funkcjonalnych województwa łódzkiego. Dziś w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji wspólnych zadań w ramach MOF z gminami powiatu radomszczańskiego.

Dzisiejsze spotkanie było wstępem do podpisania międzygminnego porozumienia w sprawie współdziałania w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w okresie 2021 – 2027.

- Wspólnie z prezydentami Bełchatowa i Piotrkowa, zabiegaliśmy o to, aby w ramach pracy nad Strategią Województwa Łódzkiego stworzyć kolejny Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, po to, aby średnie miasta w naszym regionie, które tracą swoje funkcje, mogły rozwijać się w bardziej zintegrowany sposób oraz wspólnie realizować zadania dzięki pozyskanym środkom unijnym w trybie pozakonkursowym – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc – Chcemy podnosić standard życia mieszkańców tej części województwa łódzkiego, a także być bardziej konkurencyjnym dla centralnej jego części. Środki, które w nowej perspektywie finansowej będą płynęły do województwa łódzkiego, w większym stopniu będą wykorzystane na naszym obszarze – dodaje.

Strony porozumienia będzie tworzyć 25 miast i gmin stanowiących MOF południowej części województwa łódzkiego.

- Chciałbym serdecznie podziękować prezydentowi, ponieważ wspólne działania, głównie Bełchatowa, Radomska i Piotrkowa spowodowały to, że rozszerzono w Strategii Województwa Łódzkiego kwestię Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Prezydenci mocno lobbowali, aby w tych obszarach znalazły się nie tylko miasta, ale także gminy, które są skupione wokół poszczególnych miast i stanowią naturalny związek funkcjonalny. W efekcie pojawiła się uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego o powołaniu MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów wraz z pobliskimi gminami – mówi Sekretarz Miasta Piotrkowa Tryb. Bogdan Munik.

Dzięki porozumieniu międzygminnemu będzie można realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). To nowy instrument (nie funkcjonował w poprzedniej perspektywie, tj. w latach 2007-2013), który pozwoli na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Działania podejmowane w ramach ZIT będą ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

Głównym źródłem finansowania ZIT jest Regionalny Program Operacyjny, w ramach którego przeznaczonych zostanie ok. 8% wszystkich środków.

- Chcemy realizować projekty, które będą służyły społecznościom lokalnym nie tylko jednego miasta, ale kilku czy kilkunastu, a być może nawet wszystkim z 25-ciu miast i gmin naszego regionu. Zakres projektów, które możemy realizować, zostały wskazane w RPO. Myślę o całej niebiesko-zielonej infrastrukturze, czyli ochronie środowiska, o poprawie jakości powietrza, o tematach związanych z transportem nisko oraz zeroemisyjnym, tematach społecznych, ale także z turystyką i transformacją energetyczną - wskazuje Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta Katarzyna Szokalska.

W ramach ZIT wspierane będą przede wszystkim projekty z zakresu:

  • rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
  • przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego;
  • poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta;
  • wspierania efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych;
  • wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym;

Kolejnym krokiem do realizacji wspólnych planów będzie podjęcie przez miasta i gminy MOF uchwały intencyjnej wyrażającej zgodę na przystąpienie do porozumienia międzygminnego, a następnie podpisanie tegoż porozumienia. Miastem wiodącym MOF będzie Piotrków Trybunalski.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: