expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni podjęli m.in. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030 + oraz wyrazili zgodę na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie części udziałów Miasta Radomska w MPK.

Radni uchwalili zmiany budżetowe na 2021 rok. O 153 tys. zł zwiększyły się wydatki na remonty miejskich dróg, 300 tys. zł przeznaczono na budowę tężni solankowej przy „Wielorybku”, a 180 tys. zł na doświetlenie przejść dla pieszych (zadanie otrzymało dofinansowanie, środki te zostaną prowadzone do budżetu na kolejnej sesji). Do budżetu wprowadzono także 30 tys. zł z przeznaczaniem na doświetlenia końcowego odcinka ul. Wymysłowskiej oraz 30 tys. zł pomocy dla gminy Chełmiec, która została uchwalona na poprzedniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Rada powierzyła także Prezydentowi uprawnienie do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych "AQUARA".