Image

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni podjęli m.in. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030 + oraz wyrazili zgodę na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie części udziałów Miasta Radomska w MPK.

Radni uchwalili zmiany budżetowe na 2021 rok. O 153 tys. zł zwiększyły się wydatki na remonty miejskich dróg, 300 tys. zł przeznaczono na budowę tężni solankowej przy „Wielorybku”, a 180 tys. zł na doświetlenie przejść dla pieszych (zadanie otrzymało dofinansowanie, środki te zostaną prowadzone do budżetu na kolejnej sesji). Do budżetu wprowadzono także 30 tys. zł z przeznaczaniem na doświetlenia końcowego odcinka ul. Wymysłowskiej oraz 30 tys. zł pomocy dla gminy Chełmiec, która została uchwalona na poprzedniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Rada powierzyła także Prezydentowi uprawnienie do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych "AQUARA".

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: