247 wniosków o udzielenie dopłaty na wymianę przestarzałego źródła ciepła trafiło już do urzędu. Jeszcze w tym roku wymienione zostaną 162 stare piece na ekologiczniejsze zamienniki. Największą popularnością wśród składających wnioski cieszy się podłączenie do instalacji gazowej.

Pula miliona złotych na rok 2021 przeznaczona na dofinansowanie radomszczan przy wymianie domowych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne została już wyczerpana. Podpisano już 162 umowy. Wciąż można składać wnioski jeszcze na przyszłe 2 lata, na które została zaplanowana kwota dwóch milionów złotych, miliona rocznie, z tym samym przeznaczeniem. Na rok 2022 złożono już 61 deklaracji, na rok 2023 - 11. Wymianę starego pieca można zatem zaplanować z wyprzedzeniem.

Radomszczanie najchętniej będą korzystać z gazu ziemnego (91 umów), pomp ciepła (28 umów) i kotłów 5. klasy z ekoprojektem (22 umowy). Najmniej chętnie natomiast z gazu ciekłu (4), ogrzewania elektrycznego (3) i podłączenia do węzła sieci ciepłowniczej (1). Nikt natomiast nie był zainteresowany pozyskaniem dotacji na kocioł przystosowany do spalania oleju opałowego (0).

Warto przypomnieć, że maksymalne dofinansowanie z programu "Radomsko bez smogu wynosi" 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotację można łączyć z innymi źródłami finansowania np. programem "Czyste powietrze". Przypominamy również, że pracownicy urzędu udzielają pomocy przy wypełnianiu i weryfikacji wniosków do programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Wnioski składać można osobiście, pocztą lub za pomocą podpisu kwalifikowanego.