Image

W Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyły się warsztaty edukacyjne Edukacja – Segregacja.

Zajęcia przeprowadziły Panie Katarzyna Zagórowicz oraz Magdalena Jurek z Działu Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Dzieci dowiedziały się m.in. jak właściwie postępować z odpadami oraz czego nie należy wrzucać do pojemników lub worków służących do segregacji odpadów. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się czym jest recykling i jak ważny jest on dla środowiska.

Warsztaty miały na celu wyjaśnienie szkodliwego działania odpadów na środowisko oraz zdrowie człowieka. Spotkanie zostało urozmaicone grami przestrzennymi, które pozwoliły przyswoić wiedzę zdobytą podczas interesującej pogadanki.

Źródło: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: