expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Polski Ład w Radomsku

Miasto ubiega się o prawie 38 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład na inwestycje na łączną kwotę ok. 44 mln zł. Inwestycje drogowe - przebudowa 7 ulic, remont 28 ulic, inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz dodatkowe fundusze na modernizacje Miejskiego Domu Kultury.

Planowana jest przebudowa 7 ulic (Obrońców Westerplatte, Kilińskiego, Gerwazego, Pana Tadeusza, Protazego, Szarych Szeregów i Wojskiego) oraz remont 28 ulic w dzielnicy Kowalowiec – łącznie 11,7 km miejskich dróg całkowicie lub częściowo zmieni swoje oblicze na lepsze. Całość inwestycji drogowych miałaby pochłonąć 31.462.366,05 zł z czego 95 proc. (29.889.246,05) pochodzić ma z dofinansowania.

Do Polskiego Ładu zgłoszona została również budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Narutowicza, Wieniawskiego, Paderewskiego i Chabrowej. Na ul. Narutowicza powstanie 2900m kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przepompowniami ścieków, 280m na ul. Wieniawskiego, 730m na ul. Paderewskiego oraz 305 m na ul. Chabrowej - łącznie 4215m. Całkowity koszt 4.810.000,00 zł; 4.569.500,00 zł (95 proc.) wnioskowanego dofinansowania.

O dodatkowe fundusze miasto ubiega się również na I etap modernizacji Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, czyli na projekt „Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap I” - przystosowanie podpiwniczenia budynku do prowadzenia w nim statutowej działalności MDK-u. Inwestycja dofinansowana będzie hybrydowo - dofinansowanie z Polskiego Ładu łączyć się ma z już przyznanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, co pozwoli na pokrycie 100 proc. jej kosztów.