expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Radomsko przystąpi do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

W piątek, 20 sierpnia, o godz. 10. w trybie zdalnym odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Radni uchwalili zmiany w uchwale budżetowej i WPF, wymianę gruntów z TBS i przystąpienie do współpracy międzygminnej - pozwoli ona na wspólne ubieganie się o środki zewnętrzne wraz z m.in. Bełchatowem i Piotrkowem Trybunalskim. Uchwalono również regulamin najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Radni przegłosowali zgodę na przystąpienie do porozumienia międzygminnego, a następnie podpisania tego porozumienia. Miastem wiodącym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie Piotrków Trybunalski. W ramach współpracy możliwe będzie korzystanie z instrumentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które umożliwią wspólne planowanie i pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach ZIT wspierane będą przede wszystkim projekty z zakresu:

  • rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
  • przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego;
  • poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta;
  • wspierania efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych;
  • wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym;

Na Miejski Obszar Funkcjonalny południowej części województwa łódzkiego Radomsko - Piotrków Trybunalskich - Bełchatów składać się będzie 25 gmin i miast.

Uchwalono również regulamin najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego. Określono w nim m.in. poszczególne limity kwotowe i sposób głosowania. Każdego roku na inwestycje Budżetu Obywatelskiego przeznaczany będzie 1 mln zł, wartość inwestycji to maksymalnie 250 tys. zł, a głosować będzie można wyłącznie przez internet - osoby, które nie mają dostępu do internetu lub z innych przyczyn nie mogą zagłosować we własnym zakresie będą mogły zrobić to w urzędzie miasta w pokoju nr 7.