expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

PSP nr 4 w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Od nowego roku szkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku będzie uczestniczyć w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Jest to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania.
Każdy grantobiorca otrzymuje zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

Udział PSP nr 4 w projekcie to zasługa pani Joanny Mielczarek. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych, jakie będą organizowane.

W grancie przewidziane jest:
- 288 godzin szkoleń na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w Polsce,
- zestaw edukacyjny złożony z robotów z dodatkowymi modułami,
- dostęp do materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć,
- mentoring i opiekę ekspertów na najwyższym poziomie.

Liderem projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” jest Politechnika Łódzka. Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog jest partnerem projektu wraz z Politechniką Warszawską, Gdańską, Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Stowarzyszeniem I love Math. Jest to 3 edycja ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Źródło: PSP nr 4 w Radomsku