expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Ul. Brzeźnicka i Narutowicza oraz budowa obwodnicy tematami rozmów w Ministerstwie Infrastruktury

We wtorek 14 września br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie doszło do spotkania władz miasta Radomska z przedstawicielami ministerstwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wraz z zastępcą Moniką Andrysiak spotkali się z Wiceministrem Rafałem Weber, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszem Żukowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Agnieszką Krupą oraz poseł Anną Milczanowską.

Tematem rozmów była przebudowa ul. Brzeźnickiej, budowa południowej i północnej obwodnicy miasta Radomska oraz budowa chodnika przy ul. Narutowicza.

Strony ustaliły, że GDDKiA dokona przebudowy ul. Brzeźnickiej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Miasto natomiast wybuduje kanalizację sanitarną.

Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w ciągu kilku tygodni. Po przebudowie miasto przejmie w zarząd ul. Brzeźnicką w zamian za odcinki dróg gminnych, które obecnie tworzą dojazd do węzła autostradowego.

- Jestem zadowolony ze spotkania, ponieważ propozycja przedstawiona przez ministra Rafała Webera w pełni odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta, a przede wszystkim ul. Brzeźnickiej – mówi prezydent Jarosław Ferenc.

Dyrektor Tomasz Żuchowski poinformował o dalszych krokach budowy obwodnicy Radomska. DGDKiA w najbliższym czasie przystąpi do koncepcji programowej, a następnie rozpisze przetarg na realizację inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj. Wydano decyzję środowiskową dla tego zadania, która jest ostateczna. Szacuje się, że obwodnica powinna być gotowa na przełomie 2026 i 2027 roku.

Dyrektor Żuchowski poinformował również, że właśnie został ogłoszony przetarg na budowę chodnika przy ul. Narutowicza. Miasto natomiast złożyło wniosek do programu „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej.