expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Program „Wyremontuj - zamieszkaj” II edycja

Na wniosek Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o . ogłasza II edycję Programu „Wyremontuj-zamieszkaj” .

Jest on skierowany do osób umieszczonych na liście przydziału lokalu mieszkalnego, którzy oczekują na najem mieszkania, jak również do najemców lokali mieszkalnych, stanowiących zasób Gminy Miasta Radomsko, którzy poprzez zamianę lokalu chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Osoby te wykonają we własnym zakresie i na własny koszt, bez możliwości zrekompensowania poprzez zwolnienie z czynszu lub jego obniżkę, wybrany przez siebie lokal by stać się jego najemcą.
Umowa najmu zostanie podpisana po zakończeniu prac remontowych i podpisaniu protokołu odbioru technicznego stwierdzającego prawidłowość wykonanych prac.

Termin składania wniosków: 24.09.2021 – 30.09.2021.

Miejsce składania wniosków: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a.