expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Radni podjęli tematy związane m.in. z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Komisja rozpatrzyła pismo mieszkańca ul. Bolesława Chrobrego, który zwrócił się z prośbą o zamontowanie na jezdni progów zwalniających. Na wspomnianej ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, jednak jak zauważają mieszkańcy, wciąż dochodzi tam do łamania przepisów. Dlatego Komisja, posiłkując się opinią funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Radomsku, przychylili się do wniosku mieszkańców i zaproponowali zastosowanie tzw. „szykan drogowych” w postaci zwężenia jezdni, które mają spowolnić ruch.

Radna Beata Kowalska wnioskowała natomiast o ustawienie znaku ograniczającego wjazd pojazdów powyżej 3,5 tony na odcinku ul. Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do Cmentarza Starego. Radni, sugerując się m.in. zakazem wjazdu ciężarówek na ul. Piastowską, nie przychylili się do wniosku. Zwrócili się natomiast z prośbą do funkcjonariuszy policji o wzmożone kontrole na tym odcinku oraz monitorowanie sytuacji.

Do Komisji wpłynęło także pismo mieszkańców ul. Zgody, w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących oraz poprawy stanu nawierzchni drogi. Pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez prezydenta.

Podczas posiedzenia radni dokonali zmian w składzie Komisji. Funkcję wiceprzewodniczącego Komisji objął Daniel Serwa zastępując na tym miejscu Pawła Pichita.

Wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas której skarbnik miasta Mariola Wypych przekazała radnym informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Zarówno dochody, jak i wydatki kształtują się na planowanym poziomie. Poziom realizacji dochodów to nieco ponad 50% natomiast wydatki, ze względu na to, że rozliczenia inwestycyjne i rzeczowe zwykle odbywają się w drugim półroczu, kształtują się na poziomie ok 40%.

Radni obu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta. Projekt zakłada stawkę godzinową w wysokości 21 zł (netto) za akcje ratownicze, natomiast 12 z (netto) za szkolenia pożarnicze.