expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podczas posiedzenia radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radomska za I półrocze 2021 roku oraz zaopiniowali projekty uchwały zmieniające uchwałę budżetową jak i Wieloletnią Prognozę Finansową.

 

Wśród zmian do WPF znalazły się dwa dodatkowe zadania. Pierwsze to przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy al. Jana Pawła II w związku z budową nowego parkingu przy ul. Reymonta. Drugie to budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek. Zadanie to związane jest z możliwością pozyskania gruntów należących obecnie do wspólnoty mieszkańców dzielnicy. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na 2022 i 2023 rok.

Radni Komisji otrzymali także informację na temat utrzymania drożności rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zaopiniowali kilka projektów uchwał dotyczących wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.