W dniu 25 września 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku odbyła  się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

 

Na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczonych zostało 12 par małżeńskich. Odznaczone zostały następujące osoby:

 • Wanda Bąkiewicz i Józef Bąkiewicz
 • Anna Chamara i Henryk Chamara
 • Barbara Kaczmarek i Henryk Kaczmarek
 • Anna Muszyńska i Henryk Muszyński
 • Danuta Nowakowska i Maciej Nowakowski
 • Grażyna Olczyk i Ryszard Olczyk
 • Barbara Rybak i Waldemar Rybak
 • Barbara Smędzik i Roch Smędzik
 • Urszula Szwedowska i Waldemar Szwedowski
 • Elżbieta Wróblewska i Jacek Wróblewski
 • Magdalena Zasada i Andrzej Zasada
 • Krystyna Zatoń i Mieczysław Zatoń

Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta RP, które otrzymać można wyłącznie we dwoje- nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze. 

Dekoracji Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, który przekazał Jubilatom życzenia, listy gratulacyjne oraz upominki. Gratulacje złożyła także wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomsku Beata Kowalska, która przekazała Jubilatom legitymacje z Kancelarii Prezydenta RP.