expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

W piątek, 24 września, odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Debatowano między innymi o wykonaniu budżetu za I połowę roku i zmianach w budżecie i WPF, wysokości ekwiwalentu dla strażaków ochotników, konieczności rozbudowy al. Jana Pawła II i budowę budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek. W sprawach różnych poruszano m.in. kwestie Glinanek i odszkodowania dla byłego prezesa MPK.

Zarówno dochody, jak i wydatki kształtują się na planowanym poziomie. Poziom realizacji dochodów to nieco ponad 50% natomiast wydatki, ze względu na to, że rozliczenia inwestycyjne i rzeczowe zwykle odbywają się w drugim półroczu, kształtują się na poziomie ok 40%. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska dopisano dwie pozycje - budowę budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek (w zamian za przekazanie miastu blisko 14 ha nieruchomości położonych w bliskim sąsiedztwie zbiornika na Wymysłówku, na których w przyszłości powstać ma strefa rekreacyjna) oraz rozbudowy al. Jana Pawła II, która jest konieczna przez wzgląd na trwającą obecnie inwestycję budowy parkingu pomiędzy alejami, a ul. Reymonta. Uchwały dotyczące stricte finansów miasta radni przegłosowali głosami - 17 pozytywnych, 3 wstrzymujące, 1 nieobecność.

W kolejnych punktach radni przegłosowali uchwały dotyczące wyrażenia zgody na oddanie kilku nieruchomości miejskich w dzierżawę oraz kontynuację współpracy ze Starostwem Powiatowym przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta Radomska.

Jednogłośnie przegłosowana została uchwała dotycząca podwyższenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto. Za kazdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych radomszczańscy strażacy OSP otrzymają 21 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 12 zł.