expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Dziś, 27 września, obchodzimy w Polsce Dzień Państwa Podziemnego. Święto ustanowiono na cześć powołania do życia pierwszej organizacji konspiracyjnej na ziemiach polskich w czasie II Wojny Światowej - Służby Zwycięstwa Polski.

Służba Zwycięstwu Polski stanowiła podwalinę Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Zadaniem organizacji konspiracyjnych było odtworzenie i reorganizacja polskiej armii, walka na terenach okupowanych o wyzwolenie kraju w granicach przedwojennych i powołanie tymczasowych ośrodków władzy.

Aby uczcić ten dzień przedstawiciele władz miasta - prezydent Jarosław Ferenc, wiceprezydent Monika Andrysiak i przewodniczący rady Tadeusz Kubak - złożyli kwiaty pod symbolem Polski Walczącej znajdującej się na północnej ścianie kolegiaty pw. św. Lamberta. 

Święto zostało uchwalone 11 września 1998 roku przez Sejm RP.