Tylko do najbliższego czwartku, 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny to badanie statystyczne, które odbywa się raz na 10 lat, a udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski, również przebywających czasowo za granicą oraz cudzoziemców.
Odmowa wzięcia udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych, za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Radomsku oferują pomoc osobom, które mają trudność z samodzielnym wypełnieniem spisowej ankiety. Gminny Punkt Spisowy zlokalizowany na parterze budynku Urzędu Miasta czynny będzie do końca trwania spisu w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 oraz we wtorek do godz. 17.00.

W ostatnim dniu Spisu tj. 30 września br. na terenie miasta utworzone zostaną miejsca spisowe umożliwiające mieszkańcom udział w NSP. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego dyżurować będą:
• w Urzędzie Miasta Radomska, w godz. 7.30-20.00,
• na terenie Placu Targowego w Radomsku, w godz. 8.00-12.00,
• w budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, w godz. 16.00-20.00.

Aby wziąć udział w spisie należy przygotować numery PESEL wszystkich osób wspólnie zamieszkujących pod danym adresem, również tych przebywających czasowo za granicą.

Do 30 września br. można również spisać się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc pod numer infolinii: 22 279 99 99 w godz. 8.00-20.00.