Prezydent Miasta Radomska przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2020/2021. 

 Do dnia 31 sierpnia wpłynęło łącznie 68 wniosków, w tym:

- o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce: 51

- o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne: 17

- ze szkół podstawowych wniosków ogółem: 53

- ze szkół ponadgimnazjalnych: 15.

Weryfikacji pod względem formalnym nie przeszło ogółem wniosków: 14.

W ubiegłym roku szkolnym wpłynęło ogółem 76 wniosków.

Wysokość stypendium naukowego oraz stypendium artystycznego w zależności od rangi osiągnięć w roku 2021 wynosi:

1. 400,00 zł
2. 500,00 zł
3. 800,00 zł
4. 1.000,00 zł

Wykaz osób, które otrzymały stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska nr 193/2021 r.: 

scalone