Trwa remont ul. Karola Kościowa – boczna. Prace budowlane prowadzone są na całej długości i szerokości pasa drogowego.

 

Remont polega na: wykorytowaniu poboczy, w których zostanie umieszczony tłuczeń kamienny sortowany o dużej frakcji, służący odwodnieniu pasa drogowego i zapobieganiu zastoin wodnych; wykonaniu podbudowy pod jezdnię, regulacji infrastruktury podziemnej (włączenie do drogi powiatowej – ul. K. Kościowa) oraz wykonaniu dwuwarstwowej nakładki asfaltowej.