Jubileusz 20-lecia świętuje radomszczański oddział Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 15 października w Miejskim Domu Kultury. 

Dotychczasową działalność wspominał prezes prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Oddział Terenowy w Radomsku – Wiesław Gościej. Przypomniał m.in. biblijną zasadę - „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" – którą kieruje się Stowarzyszenie.

Nie zabrakło występów artystycznych, życzeń, wyrazów sympatii i upominków od i dla zaproszonych gości. Prezydent Radomska Jarosław Ferenc przekazał też list gratulacyjny. - Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zapału przy podejmowaniu nowych wyzwań, a podopiecznym by zawsze z sympatią i wzruszeniem wspominali swój udział w zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie – czytamy w nim.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku niesie pomoc potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym. Dysponuje profesjonalną kadrą instruktorów, psychologów, pedagogów, rehabilitantów oraz wolontariuszy.

Szczególnie ważna jest praca na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, które przygotowują do samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijają dojrzałość społeczną i emocjonalną czy kompetencje zawodowe podopiecznych. ChSD to również pomoc dla bezdomnych i ubogich, wydawanie odzieży, wydawanie żywności.