W związku ze śmiercią i pogrzebem byłego prezydenta Jerzego Słowińskiego, Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc wydał zarządzenie, że dzień 19 października (wtorek) będzie dniem żałoby.

Na znak żałoby w mieście flagi na masztach należących do Miasta Radomska oraz miejskich jednostek organizacyjnych opuszczone będą do połowy masztu, a flagi na drzewcu lub eksponowane w inny sposób należące do instytucji podległych należy przepasać kirem.

W dniu żałoby odwołane zostają wszystkie wydarzenia o charakterze rozrywkowym, których organizatorem jest Miasto Radomsko lub miejskie jednostki organizacyjne.

Treść Zarządzenia