Dziś po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią spotkali się członkowie Miejskiej Rady Seniorów.

 

W obradach uczestniczył Prezydent Jarosław Ferenc, który został poproszony o przedstawienie planów na rozwój Miasta Radomska. Prezydent rozpoczął od złożenia życzeń z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Omawiając sytuację społeczno-gospodarczą Radomska, podkreślił to, jak dużą i ważną grupę społeczną stanowią seniorzy w naszym mieście. Dlatego warto inwestować w zapewnienie komfortu mieszkańcom, w szczególności środowiska senioralnego. Prezydent wspomniał tu, chociażby o ofercie dla seniorów kompleksu AQUARA, planach rozwoju mieszkalnictwa komunalnego, rozwoju obiektów rekreacyjnych np. w dzielnicy Wymysłówek z uwzględnieniem potrzeb różnych grup społecznych, pomoc w opiece osób z niepełnosprawnością dzięki budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, rozwój infrastruktury drogowej, modernizacja dróg w centrum miasta czy tworzenie nowych terenów zielonych.

Podczas obrad, rozmawiano także o problemach dotyczących bezpieczeństwa i porządku w mieście, Seniorzy dzielili się z prezydentem swoimi uwagami i spostrzeżeniami, wskazując miejsca, w których należy poprawić poziom bezpieczeństwa.