Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku na terenie gminy Miasta Radomska wchodzi obowiązek selektywnej zbiórki popiołu i będzie się to wiązało z wyposażeniem nieruchomości w dodatkowy pojemnik. W tym celu należy złożyć do urzędu miasta odpowiednie oświadczenie.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami informuje, że 30 września 2021 roku minął termin składania oświadczeń w sprawie zapotrzebowania na pojemniki na popiół.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze tego nie uczynili, a posiadają piece wytwarzające popiół, proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia i dostarczenia go do Urzędu Miasta w Radomsku.
Ważne! Oświadczenie powinno być wypełnione na osobę, na którą została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz oświadczenie na pojemnik na popiół

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku na terenie gminy Miasta Radomska wchodzi obowiązek selektywnej zbiórki popiołu, a co za tym idzie będzie się to wiązało z wyposażeniem nieruchomości w dodatkowy pojemnik, który zostanie dostarczony nieodpłatnie przez podmiot odbierający odpady komunalne.

Do pojemnika na popiół będzie można wrzucać tylko i wyłącznie wystudzony popiół z paleniska domowego! Za stan sanitarny, porządkowy i techniczny otrzymanego pojemnika odpowiada właściciel nieruchomości. Do pojemnika nie wolno wrzucać zmieszanych odpadów komunalnych.

Do 31 grudnia 2021 roku lub do czasu otrzymania pojemnika, popiół będzie można wrzucać do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Popiół odbierany będzie zgodnie z odrębnym harmonogramem, zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej z następującą częstotliwością:
- w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz w miesiącu lipcu
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc