Do tegorocznego głosowania wpłyneło 17 różnych projektów autorstwa radomszczan. Wstępna ocena wniosków już się zakończyła - wszystkie zgłoszone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Wczoraj odbyło się spotkanie członków Zespołu Konsultacyjnego, na którym zapoznali się oni z propozycjami mieszkańców.

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego miało miejsce w środę, 20 października, w sali obrad urzędu miasta. Członkom zespołu zostały przedstawione wszystkie projekty zgłoszone do 6. edycji Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z ich oceną formalną. Każdy ze zgłoszonych wniosków weryfikację wstępną przeszedł pomyślnie. W następnej kolejności zostały one przekazane do wydziałów merytorycznych, gdzie weryfikowane będą tym razem pod kątem merytoryczno-finansowym. Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostaną stwierdzone jakieś braki uniemożliwiające przejście do weryfikacji szczegółowej projektodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Do 12 listopada podana zostanie lista projektów zarówno pozytywnie, jak i negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniem.

Wszystkich projektodawców zachęcamy do ich promowania!

Poniżej lista projektów:

L.p.

TYTUŁ PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI

ETAP

WERYFIKACJI

1.

DRON ANTYSMOGOWY

75 000,00 zł

Projekt zakłada zakup dronu wraz z niezbędnym wyposażeniem do pomiaru jakości powietrza (m.in. obecności pyłów zawieszonych PM2,5/PM10) oraz przeszkolenie pracowników wydziału merytorycznego Urzędu Miasta w zakresie jego obsługi i pilotażu).

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez wielokrotne zwiększenie ilości kontroli jakości używanego opału w paleniskach.

Teren Miasta Radomska

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

 

 

 

2.

,,Zaczarowany zakątek". Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną.

243 850,00 zł

Celem projektu jest budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku, a przez to umożliwienie dzieciom bezpiecznej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną, wśród pięknej oraz barwnej przyrody. W skład projektu wchodzi wyposażenie w bezpieczne zestawy zabawowe, przygotowanie projektu technicznego oraz montaż.

Publiczne Przedszkole nr 4

ul. Kołłątaja 12,

 

obręb 11

działka nr 14/6.

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

3.

Boisko wielofunkcyjne z elementami małej architektury i nasadzeniami (ul. Grodzka - ul. Krzywa)

248 000,00 zł

Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie przy istniejącym placu zabaw przy ul. Grodzkiej. W ramach projektu zrealizowanie:

1. Przygotowanie terenu pod boisko.

2. Wykonanie oświetlenia.

3. Montaż monitoringu terenu.

4. Posadzenie krzewów i drzew.

5. Wyposażenie małej architektury ( zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, piłkochwytów, słupów do zamontowania siatki, bramek i koszy do koszykówki).

Obręb 11

działki nr

361/9 i 362/1.

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

4.

Poprawa atrakcyjności otoczenia Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku.

36 144,98 zł

Projekt zakłada poprawę atrakcyjności otoczenia placówki kulturalnej podlegającej Urzędowi Miasta Radomska, jaką jest Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku poprzez ustawienie przed wejściem głównym do budynku na skraju szerokiego chodnika na ulicy Reymonta (plac 3 Maja) 3 tablic informacyjno - edukacyjnych oraz 3 donic z kolorowymi nasadzeniami roślin wielorocznych.

Teren przylegający do budynku Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku przy wejściu głównym, róg ulic Narutowicza i Reymonta (plac 3 maja) w Radomsku.

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

5.

Bezpieczny parking – bezpieczne dziecko – budowa parkingu przy PSP nr 8

57 083,10 zł

Budowa nowej nawierzchni parkingu szkolnego o powierzchni ok 440 m2 w miejscu istniejącego zniszczonego parkingu. Budowa odwodnienia parkingu oraz przebudowa istniejącego mostka na wjeździe do parkingu. Pielęgnacja i nowe nasadzenia zieleni wzdłuż parkingu.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8

ul M. Reja 81

obręb 5

działka nr 52/3

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

6.

BOISKO MARZEŃ przy PSP nr 8

128 847,00 zł

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z pianki polipropylenowej do gry w tenisa ziemnego, piłkę siatkową, piłkę ręczną, mini piłkę nożną oraz koszykówkę, o wymiarach 11mx24m oraz budowa ogrodzenia zabezpieczającego – piłkochwyty.

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonanie podbudowy. Ukształtowanie nawierzchni zapewni odpływ wody. Pokrycie boiska i nawierzchnią z polipropylenu i naniesienie linii specjalistyczną farbą poliuretanową.

Wyposażenie boisk w bramki stalowe z konstrukcją do mocowania siatki, kosze stalowe z siatką łańcuchową, w obrębie boiska do piłki ręcznej wpisanie kortu do tenisa ziemnego wraz z tulejami z zaślepkami na słupki do siatki. Budowa piłkochwytów.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8

ul M. Reja 81

 

obręb 5

działka nr 52/3

 

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

7.

MISJA ROBOTYKA

10 000,00 zł

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty z robotyki dla dzieci w wieku 6-18 lat.

Projekt przewiduje zakup robotów i tabletów na zajęcia z robotyki oraz wynajęcie szkoleniowców do prowadzenia zajęć. Zajęcia te będą nauką programowania i jednocześnie wspaniałą zabawą i inwestycją w przyszłość dzieci. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli samodzielnie zbudować i zaprogramować swoje pierwsze konstrukcje robotów. Na zajęciach takich dostosowywany zostałby optymalny rodzaj konstrukcji oraz język programowania do wieku uczestników.

Zajęcia pomogą przełamać barierę związaną z nowymi technologiami, a w połączeniu z wiedzą z zakresu m.in. fizyki, matematyki czy informatyki zapewnią jednocześnie lepszy start w przyszłość. Postawienie na naukę zawsze się opłaca i niesie za sobą długoterminowe skutki.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Reja 81

 

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

8.

Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha.

249 500,00 zł

Celem projektu jest wykonanie chodnika dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie o długości 200mb i szerokości z obrzeżami 2,0mb. Chodnik wyłożony kostką betonową 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 10cm. Warstwa odsączająca z kruszywa łamanego 15 cm. W ramach projektu: montaż 17 lamp oświetleniowych, 3 ławek, 3 koszy na śmieci oraz nasadzenia 34 drzew.

 

obręb 40

działka nr 285

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

9.

,,Bieg po zdrowie"

248 850,00 zł

W ramach projektu zostanie zrealizowania 3 torowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej odpornej na ścieranie i temperaturę, okólna z rozbiegiem o długości 73 metrów, zakończona skocznią do skoku w dal o wymiarach 4x6 m z montażem belki do skoku w dal w odległości około 1 m od obramowania skoczni. Powierzchnia bieżni 687,1 m2, powierzchnia skoczni - 24m2.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Narutowicza 207

 

działki nr 182/1, 183/1, 194/4, obręb 48

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

10.

Tyrolka dla dzieci na ,,Miłaczkach"

20 000,00 zł

Celem projektu jest montaż urządzenia linozjazdu tzw. tyrolki. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci. W skład urządzenia wchodzi: podest wykonany z desek, wózek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem oraz lina ocynkowana. Naciąg regulowany - części metalowe ocynkowane ogniskowo. Siedzisko gumowe z wkładem metalowym. Projekt stanowi kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni na ,,Miłaczkach".

 

 

Obręb 11

działki nr

365/3, 361/9, 362/1

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

11.

Stawiam na książkę - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku.

107 100,00 zł

Celem projektu jest poszerzenie atrakcyjności oferty czytelniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w jej zbiorach oraz wzrost dostępności książek. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom na dostęp do różnorodnego i nowoczesnego księgozbioru, a także przyciągnie do biblioteki nowych Czytelników zapewniając im ciekawą ofertę czytelniczą.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

ul. Narutowicza 4

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

12.

Ogródek miejski "Relaksik" na Kowalowcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku.

85 350,00 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie tego niespełna 500m2 terenu na którym projektodawca chce zrealizować:

- ułożenie przyjaznych naturze ścieżek mineralnych,

- wykonanie suchego strumienia, który będzie elementem

dekoracyjnym i kojącym,

- posadowienie nad strumieniem mostka drewnianego,

- nasadzenie drzew, krzewów i roślin cebulowych oraz

bylin,

- oczyszczenie i wyrównanie terenu oraz

- wyposażenie go w ławki, huśtawkę, stolik z siedziskami

i kosze na śmieci,

- stolik z szachownicą do gry w gry planszowe i

siedzeniami,

- minibibliotekę.

Zbieg ulic Ks. Karola Kościowa i Ignacego Krasickiego.

 

obręb 8

działka nr 367/2

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

13.

Ronda Miejskie

250 000,00 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie dwóch rond (skrzyżowania typu rondo). W ramach projektu zakłada się wykonanie:

1. zerwanie darni i wyrównanie podłoża,

2. wywóz odpadów,

3. ziemia pod uprawy i jej wyrównanie,

4. agrowłóknina wraz z jej mocowaniem,

5. zakup roślin, krzewów i bylin,

6. sadzenie roślin,

7. kora drzewna wraz z wyłożeniem.

Rondo Polskich Lotników września 1939r (skrzyżowanie ul. Brzeźnickiej z obwodnicą)

 

Rondo Honorowych Dawców Krwi (skrzyżowanie ul.Unii Europejskiej z ul. Inwestycyjnej)

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

14.

Ogród miejski "Lipy niepodległości" - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku

53 200,00 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu o pow. 2000m2 pomiędzy Obwodnicą, a ul. Kochanowskiego, na którym mieszkańcy kilka lat temu zasadzili 100 lip poprzez:

- wysianie i uprawienie łąki kwietnej od strony ul. Kochanowskiego,

- posadowienie na tym terenie huśtawki parkowej,

- umieszczenie 2 szt stołów z ławami do siedzenia i kosza na śmieci,

- umieszczenie leżaków parkowych w ilości 2 szt,

- umieszczenie hamaka parkowego - szt. 1,

- instalację 3 urządzeń (najpopularniejsze) do ćwiczeń na świeżym powietrzu typu siłownia zewnętrzna,

- rozmieszczenie domków dla owadów - szt. 3.

Działka miejska między ul. Kochanowskiego, Św. Rocha, a fragmentem Obwodnicy złożona z wielu działek geodezyjnych.

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

15.

Skwer na ulicy Owocowej

122 000,00 zł

Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu o powierzchni 648,42m2 na skwer wypoczynkowo – edukacyjny.

Projekt obejmuje:

1. Oczyszczenie i wyrównanie terenu działki.

2. Położenie chodnika wzdłuż działki.

3. Montaż schodków.

4. Zainstalowanie 2 stolików do gry w szachy.

5. Montaż 2 koszy na śmieci.

6. Zainstalowanie 4 tablic manipulacyjno – edukacyjnych.

7. Wstawienie 4 ławek do siedzenia.

8. Nasadzenia zieleni.

9. Montaż lampy solarnej

10. Wykonanie tablicy informacyjnej w celu oznaczenia terenu ,,W ramach realizacji zwycieskiego projektu 6 edycji – Budżet Obywatelski – 2022".

obręb 31

działka nr 104/1

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

16.

,,Strefa sportu i kultury"

180 000,00 zł

Projekt ma na celu zakup i zamontowanie trybun widowiskowych przy boisku wielofunkcyjnym oraz budowę plenerowej sceny i aranżacje strefy widowiskowo - rekreacyjnej wokół niej. Zrealizowanie projektu będzie dopełnieniem kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. Dzięki niemu nastąpi integracja mieszkańców dzielnicy na płaszczyźnie sportowo - kulturalnej.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

ul. M. Dąbrowskiej 27

 

 

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym

17.

,,POMÓŻ ZATRZYMAĆ BEZDOMNOŚĆ"

95 800,00 zł

W ramach projektu zostanie realizowania sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych, które znalazły dom ale nie są kastrowane oraz ograniczenie bezdomności psów i kotów. Celem realizacji projektu jest wyeliminowanie niepotrzebnego rozmnażania zwierząt ze względu na koszty zabiegu, mniej zwierząt w schroniskach, fundacjach i do oddania na portalach społecznościowych oraz prozdrowotne korzyści dla zwierząt kastrowanych. Projekt obejmuje wykonywanie zabiegu tylko u zwierząt adoptowanych ze schroniska lub fundacji przez mieszkańców miasta Radomska.

Gabinet weterynaryjny na terenie miasta Radomska.

 

Zweryfikowano

pozytywnie pod względem formalnym