Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku świętował dziś 60-lecie swojej działalności. Uroczystość była okazją do podziękowania za wiele lat pracy na rzecz środowiska senioralnego w naszym mieście.

 

W jubileuszowej uroczystości uczestniczył prezydent Jarosław Ferenc, który przekazał gratulacje oraz słowa uznania za wieloletnią działalność oraz złożył na ręce przewodniczącej Danuty Kusek list z życzeniami dla wszystkich członków PZERiI w Radomsku.

Zaproszeni goście z okazji jubileuszu otrzymali pamiątkowe statuetki. Nie zabrakło także smacznego tortu oraz odśpiewania tradycyjnego „Sto lat”. W części artystycznej zaśpiewał chór „Serenada” działający przy PZERiI.

Radomszczański oddział Związku został założony 4 grudnia 1960 roku, a funkcję pierwszego prezesa objął Władysław Lizanowicz. W 1967 roku został ufundowany i poświęcony sztandar Związku, który służy do dziś. W latach 70-tych Związek liczył 800 członków z całego powiatu radomszczańskiego. Dziś organizację tworzy 330 członków wraz z Kołem PZERiI w Gomunicach. W Ramach Związku działa Komisja Kultury i czasu Wolnego założona w 2004 roku, a także chór. Przez lata swojej działalności Członkowie Związku brali udział w wielu przeglądach twórczości seniorów oraz licznych wydarzeniach okolicznościowych. Liczne wycieczki, wydarzenia kulturalne oraz uroczystości integrują oraz umacniają poczucie wspólnoty.

Gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy Związkowi kolejnych lat aktywnej działalności!