Budżet Miasta Radomska zwiększy się o blisko 30 milionów złotych! Środki przyznane miastu w ramach Polskiego Ładu zostaną przeznaczone na gruntowne przebudowy oraz remonty miejskich dróg.

Dobre informacje o przyznaniu miastu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przekazali podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezydent Jarosław Ferenc wraz z Poseł Anną Milczanowską. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele samorządów, które również otrzymały wsparcie z Polskiego Ładu.

- Kwota, którą otrzyma Radomsko to największa dotacja, jaką do tej pory pozyskało nasze miasto. Nasz wniosek dotyczy przebudowy i remontu łącznie 35 ulic. Jest to ogromne wsparcie. Wkład własny miasta do realizacji tych inwestycji wynosi około 1,5 miliona złotych, czyli ponad 90 procent środków na realizację tych zadań pochodzić będzie z Polskiego Ładu – zauważył podczas konferencji prasowej Prezydent Jarosław Ferenc.

- Są to historyczne środki, które wpłyną do miasta i wszystkich czternastu gmin powiatu. Łącznie jest to ponad 130 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na różne zadania, mające służyć mieszkańcom – dodała Poseł Anna Milczanowska.

W Radomsku przebudowane zostaną ulice Obrońców Westerplatte, Kilińskiego, Gerwazego, Pana Tadeusza, Protazego, Szarych Szeregów i Wojskiego. Wyremontowane zostanie również 28 ulic w dzielnicy Kowalowiec – Słowackiego, Orkana Wierzyńskiego, Broniewskiego, Tuwima, Kochanowskiego, Rocha, Kopernika, Heweliusza, Śniadeckiego, Kotarbińskiego, Królowej Bony, Grota Roweckiego, Południowa, Robotnicza, Wróblewskiego, Dzielnicowa, Gołębia, Północna, Kusocińskiego, Wspólna, Warszawska, 11 Listopada, Sadowa, Osiedlowa, Prusa, Matejki oraz Sklepowa. Łącznie wyremontowanych zostanie 11,8 km radomszczańskich ulic.