W związku z dniem Wszystkich Świętych, od 29 października od godz. 15:00 do 3 listopada do godz. 9:00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ul. Stodolnej na odcinku od ul. Prymasa Wyszyńskiego do ul. Pustej. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się pojazdów po obu stronach ulicy oraz ograniczeniu prędkości dla przejeżdżających pojazdów.