Kluby networkingowe to zazwyczaj bardzo ekskluzywne społeczności biznesowe. Patrząc na korzyści jakie płyną z przynależności nie trudno sobie wyobrazić czemu ta przynależność bywa niezwykle kosztowna. Głównym ich zadaniem jest organizacja spotkań networkingowych. Na spotkanie tego typu organizowane przez Urząd Miasta Radomska pod hasłem "Lokalna wymiana kontaktów" przyjść mógł każdy.

Networking - budowanie sieci kontaktów i sieci korzyści, która służyć ma wymianie ważnych z punktu prowadzenia biznesu informacji, współpracy w obrębie własnej branży czy współpracy międzybranżowej. Może dotyczyć wielkich inwestycji, ale też relacji opierających się jedynie na wzajmnych rekomendacjach.

Radomszczańscy przedsiębiorcy spotkali się w restauracji Las. Przed faktycznym networkingiem, czyli nawiązywaniem kontaktów, uczestnicy mogli przyjrzeć się kilku prezentacjom. Dowiedzieć się z nich można było o ofercie miejskiego inkubatora przedsiębiorczości Starter Radomsko i jego preferencyjnych propozycjach lokalowych skierowanych głównie dla młodych firm, o korzyściach wynikających z inwestowania na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także planowanych przez ŁSSE inwestycji w przestrzeń biurową na terenie Radomska. Można było znaleźć coś dla siebie niezależnie od rozmiarów prowadzonego biznesu. 

Po części wykładowej stosunkowo szybko uczestnicy połączyli się w grupki dyskusyjne skoncentrowane wokół ustawionych na sali stolików. Pomiędzy nimi można było jednak zauważyć kilka "wolnych elektronów", ludzi, którzy nie wiedzieli z kim i jak zacząć rozmowę. Tym właśnie zajmuje się organizator spotkania, swego rodzaju networkingowy animator, który wychwytuje takie przypadki, rozmawia z nimi i łączy grupy lub pojedyncze osoby potencjalnie mające wiele wspólnego.

- Te spotkania sprawiają, że wychodzimy ze strefy komfortu. Często jest tak, że boimy się zadzwonić, boimy się spotkać, a ten lęk jest nieuzasadniony - mówił organizator spotkania Tomasz Alama, na co dzień zajmujący się doradztwem biznesowym przy Starterze Radomsko - Poznajemy nowych ludzi, którzy w przyszłości mogą się stać naszymi klientami i partnerami biznesowymi. Nowi ludzie, nowe kontakty to w wielu aspektach również rozwój firmy.