Od 2 listopada wprowadzone zostaną zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego w związku z rozbudową skrzyżowania ulicy Kraszewskiego z ulicą Narutowicza.

Odcinek ulicy Narutowicza na wysokości ul. Kraszewskiego zostanie wyłączony z ruchu dla pojazdów kołowych, natomiast ruch pieszych zostanie utrzymany. Objazd dla ruchu tranzytowego został wyznaczony ul. Brzeźnicką do ronda Polskich Lotników Września 1939, następnie obwodnicą miasta do ronda gdzie krzyżuje się ul Narutowicza z ul. Sikorskiego.

objazd ok

Przypomnijmy, rozbudowa zakłada m.in. wykonanie nowej nawierzchni skrzyżowania, budowę sygnalizacji świetlnej z pętlami detekcji indukcyjnej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej.